HỆ AVALON

KÍCH THƯỚC

Diện tích tối đa                                 10 m2

Rộng tối đa                                        2.5 m

Cao tối đa                                       5 - 5 m

 

VẬT LIỆU

Hộp mành                    Nhôm sơn tĩnh điện

Thanh đáy                   Nhôm sơn tĩnh điện

Phụ kiện                            Theo màu nhôm

Dây kéo                                             Dây dù

 

MÀU SẮC

Kem, be, ghi, nâu

TẢI XUỐNG