HỆ DÂY THANG

HỆ DÂY THANG

K

KÍCH THƯỚC

Diện tích tối đa                                    8 m2

Rộng tối đa                                         2.4 m

Cao tối đa                                              5 m

 

VẬT LIỆU

Hộp mành                      Nhôm sơn tĩnh điện

Thanh đáy                Theo chất liệu lá mành

Phụ kiện                              Theo màu nhôm

Dây kéo                                              Dây dù

 

MÀU SẮC

Trắng

TẢI XUỐNG