HỆ SQUARE

KÍCH THƯỚC

Diện tích tối đa                                    8 m2

Rộng tối đa                                         2.5 m

Cao tối đa                                     3.5 - 4 m

 

VẬT LIỆU

Hộp mành                    Nhôm sơn tĩnh điện

Thanh đáy                    Nhôm sơn tĩnh điện

Phụ kiện                            Theo màu nhôm

Dây kéo                                             Dây dù

 

MÀU SẮC

Kem, be, ghi, nâu, xanh

TẢI XUỐNG