HỆ TỰ ĐỘNG

HỆ TỰ ĐỘNG

KÍCH THƯỚC

Diện tích tối đa                                      10 m2

Rộng tối đa                                            2.4 m

Cao tối đa                                                 5 m

 

VẬT LIỆU

Hộp mành                        Nhôm sơn tĩnh điện

Thanh đáy                   Theo chất liệu lá mành

 

MÀU SẮC

Trắng

TẢI XUỐNG