HỆ TOPDOMN

KÍCH THƯỚC

Diện tích tối đa                                  6 m2

Rộng tối đa                                       2.3 m

Cao tối đa                                            3 m

 

VẬT LIỆU

Hộp mành                   Nhôm sơn tĩnh điện

Thanh đáy                  Nhôm sơn tĩnh điện

Phụ kiện                          Theo màu nhôm

Dây kéo                                         Dây dù

 

MÀU SẮC

Kem, be, ghi, nâu

TẢI XUỐNG