Mành Combi

Mành Combi
Mành combi với hai lớp vải tạo thành những nan xen kẽ, là một giải pháp hoàn hảo để điều chỉnh ánh sáng. Tìm hiểu về Mành Combi