Mành Sáo Nhôm

Mafnh sáo nhôm là mẫu mành cửa sổ tuyệt vời để kiểm soát lượng ánh sáng đi vào phòng bằng cách sử dụng độ nghiêng của các lá nhôm.

Material
  • Sắp xếp
  • Vải & Chất liệu
  • Hệ thống
SOLID
HOLE
AU 5104
AU 5104
AU 5105
AU 5105
AU 5106
AU 5106
AU 5107
AU 5107
AU 5110
AU 5110
AU 5111
AU 5111
AU 5112
AU 5112
AU 5108
AU 5108
AU 5109
AU 5109