VAVA

Mành vải là lựa chọn hàng đầu của các không gian với nhiều ưu điểm vượt trội như khả năng cản sáng, chống nắng và tính thẩm mỹ cực kỳ cao.

Material
  • Sắp xếp
  • Vải & Chất liệu
  • Hệ thống
CASSIS
Khổ vải  152 cm
Chất liệu  Polyester 100%
DOLCE
Khổ vải  160cm
Chất liệu  Polyester 100%
SMART
Khổ vải  160cm
Chất liệu  Polyester 100%
ZENITH
Khổ vải 160cm
Chất liệu  Polyester 100%
ZENITH LINE
Khổ vải  160cm
Chất liệu  Polyester 100%
SHEER
Khổ vải  297 cm
Chất liệu  Polyester 100%
CAS01
CAS01
CAS04
CAS04
CAS06
CAS06
CAS10
CAS10
CAS11
CAS11
DOL02
DOL02
DOL06
DOL06
DOL07
DOL07
DOL08
DOL08
DOL11
DOL11
DOL12
DOL12
DOL24
DOL24
DOL25
DOL25
DOL30
DOL30
SMA07
SMA07
SMA01
SMA01
SMA02
SMA02
SMA03
SMA03
SMA04
SMA04
SMA05
SMA05
SMA08
SMA08
SMA09
SMA09
SMA11
SMA11
SMA12
SMA12
SMA17
SMA17
SMA18
SMA18
SMA19
SMA19
ZEN03
ZEN03
ZEN01
ZEN01
ZEN02
ZEN02
ZEN09
ZEN09
ZEN10
ZEN10
ZEN17
ZEN17
ZEN25
ZEN25
ZEN26
ZEN26
ZEN27
ZEN27
ZEL06
ZEL06
ZEL09
ZEL09
ZEL07
ZEL07
ZEL25
ZEL25
ZEL27
ZEL27
SHI77
SHI77
SQU88
SQU88
ROU99
ROU99