LUX130Z

LUX130Z

KÍCH THƯỚC

Diện tích tối đa                                 22 m2

Rộng tối đa                                          6 m

Cao tối đa                                            6 m

 

VẬT LIỆU

Hộp mành                    Nhôm sơn tĩnh điện

Thanh ray                    Nhôm sơn tĩnh điện

Thanh đáy                   Nhôm sơn tĩnh điện

Ống cuộn                     Nhôm sơn tĩnh điện

                                                 Ø95 và Ø70

Phụ kiện nhựa, cao su, zip        Nhập khẩu

 

MÀU SẮC

Ghi

TẢI XUỐNG