Elise

Các lá vải với khổ rộng 41cm được ghép lại tạo thành các sóng vải đẹp mắt và mềm mại. Đây thực sự là một sản phẩm thể hiện khả năng sáng tạo vô cùng của con người.

Material
  • Sắp xếp
  • Vải & Chất liệu
  • Hệ thống
ELISE LEAF
Khổ vải  284 cm
Chất liệu  Polyester 100%
Kích thước lá   120mm/170mm
ELISE PLAN
Khổ vải  284 cm
Chất liệu  Polyester 100%
Kích thước lá   120mm/170mm
LF 241
LF 241
LF 243
LF 243
LF 242
LF 242
LF 244
LF 244
PL 231
PL 231
PL 232
PL 232
PL 233
PL 233